Nota Legal

 

I. Objecte

Aquestes condicions generals (a partir d'ara "Condicions Generals") regulen l'ús de tots els serveis del portal www.tapla.com  (a partir d'ara "Portal") que la companyia Industrias Tapla, S.L. amb domicili a la Ctra. Sabadell a Granollers, km. 11 08185 Lliçà de Vall (Barcelona), posa a disposició dels usuaris d'Internet. Al utilitzar el Portal, l'usuari expressa la seva plena acceptació i sense reserves d'aquestes condicions, que podran ser modificades per Industrias Tapla, S.L. en qualsevol moment. No obstant, els usuaris estan sotmesos a totes les condicions particulars, avisos o reglaments d'instruccions dels quals s'informi en relació a continguts o serveis concrets, que completin tot el previst en aquestes Condicions Generals i sense oposar-s'hi.

 

II. Exclusió de responsabilitat pel funcionament del Portal i els seus serveis

Industrias Tapla, S.L. no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del Portal, dels seus serveis i dels seus continguts; si fos raonablement possible, Industrias Tapla, S.L.  avisarà prèviament de les interrupcions en el seu funcionament. Industrias Tapla, S.L.  no és responsable dels danys o perjudicis de qualsevol mena que puguin ser deguts a la falta de disponibilitat o continuïtat del Portal, o de qualsevol dels seus serveis, o per deficiències en l'accés a les diverses planes web del Portal o aquelles des d'on s'ofereixen determinats serveis.

 

III. Exclusió de responsabilitat sobre la informació gràfica disponible al portal

Tota la documentació gràfica inclosa en aquesta plana web és únicament orientativa i està sotmesa a possibles canvis exigits per les novetats del sector.

 

IV. Exclusió de responsabilitat dels continguts de Tercers

Industrias Tapla, S.L.  en cap cas és responsable, ni directe ni subsidiari, de cap contingut, informació, comunicació, opinió o manifestació de qualsevol tipus que tingui origen a l'usuari o qualsevol tercera persona o entitat i que es comuniqui, difongui, transmeti o exhibeixi a través dels serveis del Portal.

 

V. Exclusió de responsabilitat pels continguts i serveis situats fora del Portal

El Portal posa a disposició dels usuaris uns dispositius tècnics d'enllaços, ja siguin enllaços, directoris o eines de cerca, que permeten l'accés a planes web o cites que són gestionades per tercers. Industrias Tapla, S.L.   no exerceix cap titularitat sobre aquests, i no comercialitza ni ofereix els continguts ni serveis que contenen, per tant no assumeix cap responsabilitat, ni directa ni subsidiària, sobre les planes web o cites mencionades.

 

 

VI. Propietat Intel·lectual i Industrial

Tots els continguts, així com els noms, logotips, marques i bases de dades accessibles a les planes web del Portal, estan subjectes a drets de propietat industrial i intel·lectual d'Industrias Tapla, S.L.  o de tercers titulars dels mateixos. En cap cas l'accés a les planes web del Portal implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total o parcial dels drets mencionats, ni atorga cap dret d'utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre els continguts o béns de propietat industrial sense autorització expressa prèvia atorgada específicament a tal efecte per part d'Industrias Tapla, S.L.  o del tercer titular dels drets, excepte els drets de visualitzar i realitzar còpies per a ús personal i exclusiu de l'usuari, que s'hauran d'exercir sempre en conformitat als principis de bona fe i de la legislació aplicable.

 

VII. Protecció de Dades

Mitjançant el present Avís Legal i en conformitat amb allò establert a la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Industrias Tapla, S.L.  avisa als usuaris de la seva política de protecció de dades, per a que determinin de forma lliure i voluntària si desitgen facilitar les dades personals que puguin ser requerides amb motiu de la subscripció o alta en alguns dels serveis oferts. Excepte els camps on s'indiqui el contrari, les respostes a les preguntes sobre dades personals són voluntàries. Les dades personals recollides es tractaran de forma secreta i confidencial, i la seva recollida té com a finalitat la gestió i prestació dels serveis oferts per Industrias Tapla, S.L.  al Portal en qualsevol moment. L'usuari accepta que les dades personals que ha facilitat puguin ser objecte de tractament en arxius automatitzats, amb titularitat i responsabilitat de Industrias Tapla, S.L.  

 

VIII. Dades registrals

D'acord amb allò establert a la Llei 34/2002 de l'11 de juliol sobre els serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, s'adjunten les dades registrals de la societat matriu: Industrias Tapla, S.L. Ctra. Sabadell a Granollers, km.11 08185 Lliçà de Vall (Barcelona) CIF: B-59311522

 

 

IX. Llei Aplicable i Jurisdicció

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola. Per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar de l'aplicació dels serveis o la interpretació o l'aplicació de les Condicions Generals, Industrias Tapla, S.L.  i l'usuari, amb renuncia expressa a la pròpia jurisdicció, se sotmeten a la dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.